torsdag, mars 23

HUNGER-HAIKU

På pilaffrisbädd

önskar jag älska dig matt

i en evighet