fredag, mars 10

! TALA !

Där - i pausen mellan in- och utandning
värnar vi om tigandet som blir vår död.