fredag, april 14

vårvindar friska

blås liv i vårt
blås fritt från dammråttorna
som kryper
allt närmare
våra andningshål

blås undan
blås bort
blås rent

jag klarar inte längre
att hålla undan
ensam